Tin tức

Sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường tham gia thí nghiệm hiện trường thi công đường

Với mực đích tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học, được Hỗ trợ từ Phòng Las Xây dựng Thành Đồng. Khoa KTCT tổ chức sinh viên chuyên ngành Cầu đường (Chia nhóm nhỏ) tham gia thực tế thí nghiệm kiểm tra độ chặt K ngoài hiện trường bằng phương pháp rót cát.

Trực tiếp hướng dẫn Anh Đồng - Giám đốc Phòng Las Xây dựng, hướng dẫn cho các bạn thực hiện thí nghiệm:

- Xác định khối lượng thể tích Khô của đất trong phòng thí nghiệm;

- Xác định Khối lượng thể tích Khô tại hiện trường; 

- Xác định độ chặt K tại hiện trường.

Đây là một trong những thí nghiệm quan trọng và gắn liền với thực tế khi các sinh viên tốt nghiệp và tham gia công tác thi công, kỹ thuật của Kỹ sư Cầu đường.

Khoa KTCT cảm ơn anh Thành Đồng và Phòng Las đã hỗ trợ dụng cụ và tham gia hướng dẫn các em sinh viên thực hiện thí nghiệm thực tế.

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,821,626       1/164