Tin tức

Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hồi đồng đánh giá LVTN Kỹ sư (Đợt 2 -2021)

Vào ngày 23/12/2021, tại phòng I107 cơ sở 6 trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Kỹ sư đợt 2 cho sinh viên của lớp 17XD111, 17XC111 thuộc hệ Đại học thuộc chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường. Chủ tịch Hội đồng đánh giá lần này là PGS.TS. Đào Xuân Lộc – Cố Vấn Khoa Kỹ thuật công trình.

Trải qua hơn 4,5 năm học tập với 4 tháng làm đề tài tốt nghiệp, buổi báo cáo là sự trình bày của các sinh viên là chủ nhiệm đề tài được Hội đồng nghiêm túc lắng nghe, góp ý và đáng giá các đề tài một cách cụ thể, rõ ràng và đầy đủ chính xác. Có nhiều đề tài năm nay mang giá trị, ý nghĩa trong việc học tập và thực tiễn trong Khoa.

Lần đầu tiên ở chuyên ngành Xây dựng Cầu đường, Khoa mời Doanh nghiệp tham gia Hội đồng đánh giá để tuyển dụng nhân sự ngay khi sinh viên tốt nghiệp. Là một xu hướng mới, kết hợp chặc với doanh nghiệp, công ty sử dụng nhân sự. 

    Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng lần này:

Hội đồng có sự tham gia của ThS. Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc CTy TNHH TVXD Quỳnh Anh

Các sinh viên trình bày và trả lời câu hỏi từ Hội đồng 

Các thành viên Hội đồng rất quan tâm đến các đề tài báo cáo

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,923,709       1/214