Tin tức

Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hồi đồng đánh giá LVTN Kỹ sư (Đợt 1 -2021)

Vào ngày 06/12/2021, tại phòng I107 cơ sở 6 trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Kỹ sư đợt 1 cho sinh viên của lớp 19XD502, 19XD402 thuộc hệ Văn bằng 2, hoàn chỉnh và liên thông chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Chủ tịch Hội đồng đánh giá lần này là PGS.TS. Đào Xuân Lộc – Cố Vấn Khoa Kỹ thuật công trình.

Trải qua hơn 1,5 năm học tập với 4 tháng làm đề tài tốt nghiệp, buổi báo cáo là sự trình bày của các sinh viên là chủ nhiệm đề tài được Hội đồng nghiêm túc lắng nghe, góp ý và đáng giá các đề tài một cách cụ thể, rõ ràng và đầy đủ chính xác. Có nhiều đề tài năm nay mang giá trị, ý nghĩa trong việc học tập và thực tiễn trong Khoa.

    Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng lần này:

Các sinh viên hoàn thành và trình bày báo cáo của mình để Hội đồng đánh giá

Các thành viên trong Hội đồng lắng nghe các sinh viên trình bày

Hội đồng chụp hình lưu niệm sau buổi báo cáo

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,731,617       1/245