Tin tức

Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hồi đồng đánh giá LVTN Kỹ sư (Đợt 1)

      Vào ngày 19/10/2019, tại phòng I107 cơ sở 6 trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Kỹ sư đợt 1 cho sinh viên của lớp 18XD501, 18XD401 thuộc hệ Văn bằng 2, hoàn chỉnh và liên thông chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Chủ tịch Hội đồng đánh giá lần này là Thầy PGS.TS. Đào Xuân Lộc – Cố Vấn Khoa Kỹ thuật công trình.

      Trải qua hơn 1,5 năm học tập với 4 tháng làm đề tài tốt nghiệp, buổi báo cáo là sự trình bày của các sinh viên là chủ nhiệm đề tài được Hội đồng nghiêm túc lắng nghe, góp ý và đáng giá các đề tài một cách cụ thể, rõ ràng và đầy đủ chính xác. Có nhiều đề tài năm nay mang giá trị, ý nghĩa trong việc học tập và thực tiễn trong Khoa.

    Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng đợt 1:

Các Thầy trong Hội đồng đánh giá

Từng thành viên trình bày đề tài...

và báo cáo rõ ràng

cũng như giải thích những câu hỏi và yêu cầu từ Hội đồng đánh giá

Hội đồng sẽ đánh giá và chấm điểm cho từng đề tài của mỗi sinh viên tham gia bảo vệ

 

CAM KẾT KHOA ĐỐI VỚI SINH VIÊN

  1. - Đảm bảo đào tạo đầu ra đúng tiến độ;
  2. - Tạo điều kiện về thời gian và công việc làm thêm phù hợp với ngành trong quá trình học;
  3. - Giải quyết việc làm sau khi ra trường.

“KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH – ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI”

Fanpage: https://www.facebook.com/kythuatcongtrinhlhu/

Khoa Kỹ thuật Công trình