Tin tức

Khoa Kỹ thuật Công trình tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh miễn phí 2022

Thầy Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng Khoa gặp mặt và trao đổi với CLB trước khi bắt đầu

Một vài hình ảnh của CLB buổi đầu tiên 

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,821,635       1/164