Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Công tác đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

Khoa Kỹ thuật công trình luôn bám sát triết lý của nhà Trường :

“Đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.
Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau đại học có năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội”.

 

 Tham gia học tập ở lớp

 Tham quan thực tế công trình

...và ngoài công trường

   Đào tạo các kỹ sư có kiến thức đa ngành về xây dựng, có trình độ cơ bản vững vàng, nắm được các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của ngành xây dựng, đồng thời có khả năng áp dụng những thành tựu công nghệ mới nhất để giải quyết các nhiệm vụ kỹ thuật của từng ngành cụ thể. Trên cơ sở đó mục tiêu đào tạo của khoa Kỹ thuật công trình cụ thể như sau:
 
a. Có trình độ cơ bản vững vàng, có khả năng áp dụng vào các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau trong ngành xây dựng cụ thể

 b. Có khả năng thực hành, nắm được các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong một số ngành xây dựng cụ thể

 c. Có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có khả năng tự học hỏi để luôn luôn nâng cao trình độ nghề nghiệp

2. Các hệ đào tạo

      * Hệ sau đại học:

              Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công Nghiệp - Mã ngành: 85.80.201

     * Hệ đại học chính quy:

              Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

    * Hệ đại học vừa làm vừa học:

                Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

    * Hệ văn bằng 2:

              Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                 2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

    * Hệ trung cấp chuyên nghiệp:

              Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                 2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

      * Hệ cao đẳng hoàn chỉnh đại học:

               Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                  2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

       * Hệ cao đẳng thực hành:

                Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

                  2 chuyên ngành:

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

      Hiện nay, Khoa đang hoàn thiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ với tiêu chí bám sát chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với những nhu cầu thực tiễn của xã hội để xây dựng một chương trình đào tạo hợp lý nhất, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Sinh viên học tập tại phòng tự học của Khoa

- Trong những năm qua, Khoa đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều cơ quan, công ty trong các lĩnh vực dân dụng, cầu đường, cơ sở hạ tầng….góp phần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

3. Phương pháp giảng dạy

   “Tìm tòi nghiên cứu, tích cực học hỏi, không ngừng sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo làm tiêu chí hàng đầu” luôn là phương châm của Khoa Kỹ thuật Công trình. Đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật Công trình luôn tâm niệm làm sao để “Sinh viên tốt nghiệp làm việc ngay không đào tạo lại”. Vì vậy, Khoa luôn tạo điều kiện để sinh viên có thời gian tiếp cận thực tế một cách hiệu quả nhất thông qua các kỳ thực tập: Thực tập kỹ thuật 1, Thực tập kỹ thuật 2, Lao động thực tế (6 tháng).

Hoạt động giảng dạy thông qua các buổi học tập thực tế

            Ngoài ra trong chương trình học còn có những môn học là Đồ án để đánh giá rõ hơn sinh viên về phía thực hành và làm việc sau này.

Tự tin trình bày và đưa ra quan điểm của mình

4. Việc làm sau khi tốt nghiệp

Hằng năm có hơn 100 kỹ sư chất lượng tốt nghiệp ra trường

       Chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế xã hội do vậy sinh viên ra trường có thể bắt đầu công việc:

     - Đối với ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, sinh viên có thể tham gia thiết kế kết cấu, tổ chức thi công, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông tươi…

    - Đối với ngành xây dựng cầu đường, sinh viên có thể tham gia khai triển thiết kế tuyến đường, cầu, tính toán kết cấu áo đường, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng giao thông, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông, nhựa đường…

     - Tất cả sinh viên ra trường có việc làm ngay và đúng ngành nghề đào tạo.

       Khuyến khích phong trào học tập và NCKH trong toàn Khoa đến tất cả các sinh viên. Đã đạt được những thành công nhất định ở các đề tài nghiên cứu cấp trường làm tiền đề cho nghiên cứu của những năm tiếp theo.

Sinh viên tham gia báo cáo NCKH cấp trường năm 2016