Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Ban Lãnh Đạo

PGS.TS Đào Xuân Lộc  - Cố vấn Khoa

- Sinh năm 1955 tại Hà Tĩnh.

- HHHV: Tiến Sĩ Chuyên ngành Khoa Học Trái Đất.

- Được phong chức danh Phó giáo sư năm 2007.

ThS. Nguyễn Khánh Hùng – Q. Trưởng Khoa

   - Sinh năm 1979 tại Tiền Giang.

   - Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

   - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2002.

   - Vị trí công tác: Giảng viên

   - Các môn giảng dạy: 

    * Tin Học Xây Dựng: Sap 2000, Etabs, Safe,

Revit, Robot, Detailing, Autocad, Ms project...

    * Bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu....

 - Email: nguyenkhanhhung1979@gmail.com

 - SĐT: 0918.453.882

Tóm tắt lý lịch khoa học


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  159,055       1/245