Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Ban Lãnh Đạo

PGS.TS Đào Xuân Lộc  - Trưởng Khoa

- Sinh năm 1955 tại Hà Tĩnh.

- HHHV: Tiến Sĩ Chuyên ngành Khoa Học Trái Đất tại trường:

- Được phong chức danh Phó giáo sư năm 2007.

- Giảng dạy các môn:

- Mobile:     

- Email:

Tóm tắt lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Khánh Hùng – Phó Trưởng Khoa

   - Sinh năm 1979 tại Tiền Giang.

   - Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

   - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2002.

   - Vị trí công tác: Giảng viên

   - Các môn giảng dạy: 

    * Tin Học Xây Dựng: Sap 2000, Etabs, Safe,

Revit, Robot, Detailing, Autocad, Ms project...

    * Bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu....

 - Email: nguyenkhanhhung1979@gmail.com

 - SĐT: 0918.453.882

Tóm tắt lý lịch khoa học

* Ban khoa học đào tạo thạc sĩ

Số

TT

Họ và tên, năm sinh,

chức vụ hiện tại

Học hàm,

năm phong

Học vị,

nước, năm

tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tham gia đào tạo

SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích khoa học (số lượng

 đề tài, các bài báo)

1

Nguyễn Xuân Hùng

1938, Giảng viên

Giáo sư, 1991

Tiến sĩ khoa học,

Đức, 1981

Cơ học

xây dựng

1981, Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Cơ học ứng dụng - Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

- 02 đề tài cấp Nhà nước và nhiều đề tài cấp Bộ

- 100 bài báo khoa học

- 05 giáo trình

2

Nguyễn Văn Thơ, 1936, Giảng viên

Giáo sư, 1991

Tiến sĩ khoa học,

Liên Xô, 1987

Xây dựng

1997, Đại học Bách khoa TpHCM

- 50 bài báo chuyên ngành

- 06 giáo trình chuyên ngành

3

Trần Bình, 1937, Giảng viên

Phó giáo sư, 1984

Tiến sĩ kỹ thuật,

Nga, 1965

Xây dựng

1980, Đại học Bách khoa TpHCM

- Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đường dây 500KV Bắc Nam và các công trình đặc biệt quan trọng thuộc các ngành an ninh, quốc phòng…

- Nhiều sáng chế, nghiên cứu đã được ứng dụng trong ngành xây dựng.

4

Phạm Quang Nhật, 1941, Giảng viên

 

Tiến sĩ,

Việt Nam, 1987

Xây dựng Cầu Hầm

1990, Phân viện KHCN-GTVT phía Nam

- 10 bài báo chuyên ngành

- 05 công trình khoa học

5

Lưu Bân, 1941,

Giảng viên

 

Tiến sĩ,

Nga, 1978

Xây dựng Cầu Hầm

1989, Phân viện KHCN-GTVT phía Nam

- 01 đề tài cấp Nhà nước

- 07 đề tài cấp Bộ

- 02 đề tài cấp cơ sở