Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Trưởng Bộ Môn

ThS. Lê Hu Th – Trung b môn cu đường

- Sinh năm 1986 tại Đồng Nai

- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu Đường

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: công trình giao thông

-Email: lethobktana@gmail.com

- Điện thoại: 0909.095.755

Tóm tắt lý lịch khoa học

 
ThS. Nguyễn Đình Dư – Trưởng B Môn Cơ S Ngành

- Sinh năm 1985 tại Bình Định

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu xây dựng

-Email: dinhdu85@gmail.com

- SĐT: 0972.996.006

Tóm tắt lý lịch khoa học


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  159,061       1/245