Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Chuyên Viên Phụ Trách

ThS. Nguyn Đăng Khoa 

- Sinh năm 1986 tại Đồng Nai

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/09/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Nền móng xây dựng

-Email: ndk2808@yahoo.com

-Điện Thoại: 0979.027.037

Tóm tắt lý lịch khoa học

 

KS. Nguyễn Đinh Anh Vũ  Qun Lý Thực Tp Tt Nghip

- Sinh năm 1992 tại Ninh Thuận

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Kỹ sư

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2017.

- Email: nguyendinhanhvu92@gmail.com 

SĐT: 0963.838.273

 

 

 

KS. Vũ Ngc Thành  Qun Lý PTN

- Sinh năm 1987 tại Thái Bình

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: HVCH

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2008

- Email: vungocthanh46@gmail.com

- Điện thoại: 0976.478.937

Tóm tắt lý lịch khoa học


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  159,056       1/245