Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Giảng Viên Cơ Hữu

ThS. Nguyễn Đình Dư 

- Sinh năm 1985 tại Bình Định

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu xây dựng

-Email: dinhdu85@gmail.com

- SĐT: 0972.996.006

Tóm tắt lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Bá Ngọc Thảo 

- Sinh năm 1986 tại Bình Thuận

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết Cấu xây dựng

-Email: ngocthao858580@gmail.com

- SĐT:0919.85.85.80

Tóm tắt lý lịch khoa học

 

KS. Phạm Tuấn Anh

- Sinh năm 1987 tại Thái Bình

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: HVCH

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2011

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Địa kỹ thuật

-Email: tuananhconstruction@gmail.com

SĐT: 0978.229.279

Tóm tắt lý lịch khoa học

KS. Nguyn Đinh Anh Vũ – Trợ giảng

- Sinh năm 1992 tại Ninh Thuận

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Kỹ sư

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2017.

Email: nguyendinhanhvu92@gmail.com 

SĐT: 0963.838.273