Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Giảng Viên Cơ Hữu

ThS. Nguyễn Bá Ngọc Thảo 

- Sinh năm 1986 tại Bình Thuận

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết Cấu xây dựng

-Email: ngocthao858580@gmail.com

- SĐT:0919.85.85.80

Tóm tắt lý lịch khoa học

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. Phạm Tuấn Anh

- Sinh năm 1987 tại Thái Bình

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: HVCH

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2011

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Địa kỹ thuật

-Email: tuananhconstruction@gmail.com

SĐT: 0978.229.279

Tóm tắt lý lịch khoa học


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  159,062       1/245