•  

Tin tức

  •   Trong 20 năm qua Khoa Kỹ thuật Công trình - Đại học Lạc Hồng, đã đào tạo 15 khoá tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Luôn luôn thực hiện theo tôn chỉ: 1.  Lý thuyết đi đôi với thực hành; 2.  Phải đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. Hình thức xét tuyển trong năm
  •       Từ cuối năm 2015, Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam cùng với dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, dệt may, chế biến thực phẩm,... *Kỹ sư công trình – Ngành đi trước mở

    Cựu sinh viên