Tin tức

  • Chiều ngày 7/6/2016 tại phòng họp cơ sở 1, Khoa Kỹ thuật công trình đã tổ chức Hội nghị Báo cáo NCKH Giảng viên cấp khoa năm 2016. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá bao gồm: PGS. TS Đào Xuân Lộc - Trưởng Khoa - Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Khánh Hùng - Phó CT Hội đồng; TS. Lê Bá
  •      Chiều ngày 05/12/2015, tại Phòng họp cơ sở 1 – Trường ĐH Lạc Hồng- Khoa Kỹ thuật công trình (KTCT) đã tổ chức Hội nghị báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm 2015. Năm nay, Khoa Kỹ Thuật Công Trình có 4 đề tài (3 đề tài về lĩnh vực Xây dựng DD& CN, 1 đề tài về

    Cựu sinh viên