Tin tức

  • Sáng ngày 22/10/2016 tại Phòng B402 và B403 Khoa Kỹ thuật công trình tiến hành tổ chức Hội đồng bảo vệ Đồ án tổng hợp của Sinh viên Khóa 2012. Đồ án Tổng hợp là một học phần quan trọng trong quá trình học của sinh viên ngành Xây dựng. Đồ án này củng cố tất cả những kiến thức của sinh viên ngành
  • Chiều ngày 7/6/2016 tại phòng họp cơ sở 1, Khoa Kỹ thuật công trình đã tổ chức Hội nghị Báo cáo NCKH Giảng viên cấp khoa năm 2016. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá bao gồm: PGS. TS Đào Xuân Lộc - Trưởng Khoa - Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Khánh Hùng - Phó CT Hội đồng; TS. Lê Bá

    Cựu sinh viên