Cơ sở vật chất

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Cơ sở vật chất


Xưởng thực hành

       Xưởng thực hành Khoa Kỹ thuật Công trình đã được trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho sinh viên thực hành các công tác xây, tô... trong suốt quá trình học tập.

 

     

Các dụng cụ xây, tô...   
     
Các dụng cụ khác...
    
Thực hành lắp đặt cốt thép

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,548       1/245