Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Nhân viên quản lý

ThS. Nguyn Duy Phích –Qun Sinh

- Sinh năm 1979 tại An Giang

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2007.

- Vị trí công tác: Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu thép xây dựng

- Email: 

hungtinjscxd@gmail.com

Tóm tắt lý lịch khoa học

ThS. Nguyn Thành Trung Giáo V

-  Sinh năm 1986 tại Phù Cát - Bình Định

- Chuyên ngành: Xây Dựng Cầu Đường

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Năm bắt đầu làm việc tại Trường: 2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Hạ tầng giao thông

- Điện thoại: 0912.656.356

- Email:  nguyentrung23@gmail.com 

Tóm tắt lý lịch khoa học

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Phương – Thư

- Sinh năm 1991 tại Đồng Nai

- Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/03/2021.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  159,065       1/245