Tin tức

  •         Nhằm chào mừng ngày giải phóng Miền Nam (30/04/1975 – 30/04/2014) và ngày Quốc Tế Lao Động (01/05/2014). Tạo phong trào vui chơi thi đua rèn luyện sức khỏe cho toàn bộ sinh viên trong Khoa. Vào tháng 04 hằng năm được sự cho phép của Ban Lãnh Đạo Trường, BCH
  • Được sự cho phép của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu nhà trường, sáng ngày 20 tháng 12 năm 2014, tại giảng đường A301, Khoa Kỹ thuật Công trình - trường Đại học Lạc Hồng đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2013-2014 và phát bằng tốt nghiệp hệ chính quy, bậc Đại học khóa 2009 cho hơn 250 kỹ