Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh lớp Tư vấn Giám sát

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT                                

 

ĐỐI TƯỢNG :  Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành: xây dựng, giao thông, kiến trúc, thủy lợi, điện, cơ khí, kinh tế xây dựng, địa chất công trình, môi trường, …

 

NỘI DUNG :  theo Chương trình Khung do Bộ Xây Dựng quy định .

 

Học phí :  1.000.000 đ/ 01 học viên/ 01 khóa


Đại học Lạc Hồng